realisatie: TiDi Media

Helaas hebben we als organisatie moeten besluiten dat ons toernooi ook in 2022 niet zal doorgaan.
De nog steeds heersende coronapandemie bezorgt ons teveel problemen mbt het vastleggen van clubs en
daaraan gerelateerde financiele verplichtingen. Wij kunnen en willen daarin geen onverantwoorde risico’s nemen.