realisatie: TiDi Media

Reglement toernooi

 REGLEMENT EDITIE 2022

 1. De deelnemende elftallen zijn ingedeeld in twee groepen van 4 teams en spelen een halve competitie op zaterdag. Op zondag zullen de kruisfinales gespeeld worden, gevolgd door de finale wedstrijden.
 2. Alle wedstrijden duren 2x25 minuten. Alle kruis- en eindwedstrijden op zondag worden, bij gelijke stand, beslist door strafschoppen. Alleen de finale kent bij een gelijke stand een verlenging van 2x7,5 minuten. Indien nodig  vinden ook hierna strafschoppen plaats.
 3. Voor elke wedstrijd wordt er getosst. De winnaar van de toss heeft doelkeuze, de verliezer trapt af.
 4. Er wordt gespeeld volgens FIFA/UEFA-reglement. Alle wedstrijden voldoen aan het reglement van de International Football Association Board (IFAB).
 5. Een speler, die uit het veld wordt gestuurd (2x geel, dan wel rood) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het toernooi geschorst. Een speler die in de loop van het toernooi twee gele kaarten krijgt, is de eerstvolgende wedstrijd geschorst.
 6. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB.
 7. Elke scheidsrechter wordt tijdens het toernooi door twee neutrale, ervaren assistent-scheidsrechters geassisteerd.
 8. Het toernooi staat open voor spelers die geboren zijn na 1-1-2004. Elk team mag 5 dispensatie spelers hebben welke niet voor 1-1-2003 geboren zijn. Er mogen echter maar 3 dispensatiespelers gelijktijdig op het veld staan.
 9. Tijdens het toernooi gelden de normale invallersbepalingen; per wedstrijd vijf veldspelers of vier veldspelers en een keeper.
 10. Elk elftal is verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen. Is een elftal vijf minuten  na het aangegeven tijdstip niet aanwezig, dan wordt de tegenpartij als winnaar beschouwd met een uitslag van 3-0.
 11. Bij gelijke clubkleuren , of bij clubkleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma als eerste vermeld staat, in shirt met een afwijkende kleur verschijnen. Bij twijfelgevallen beslist de scheidsrechter.
 12. Iedere ploeg dient voor aanvang van de eerste toernooiwedstrijd bij de toernooiorganisatie een elftallijst in te leveren, met daarop de naam, voornamen, geboortedatum en vast rugnummer van elke speler.
 13. Het aantal punten per elftal is beslissend voor het bepalen van de eindstand in de twee groepen. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten. Voor elk gelijkspel 1 punt. Eindigen 2 of meer ploegen in een groep gelijk dan beslist het onderlinge resultaat. Is dit een gelijkspel, dan beslist het doelsaldo. Is ook dit doelsaldo gelijk, dan beslist het hoogst aantal gescoorde goals. Is dit ook gelijk , dan worden er strafschoppen genomen om tot een beslissing te komen. En wel 5 strafschoppen per ploeg door 5 verschillende spelers. Is het na de serie van 5 strafschoppen nog gelijk, dan wordt er om en om een strafschop genomen en de ploeg  die het eerst mist na een gelijk aantal beurten is verliezer.
 14. Indien een doelsaldo mede ontstaan is door wangedrag van de tegenpartij, dan beslist de organisatie, in overleg met de scheidsrechters, over de geldigheid van de uitslag. De beslissing van de organisatie is dan bindend.
 15. Van de finalisten wordt verwacht dat deze hun deelname aan het toernooi van 2022 reeds toezeggen.
 16. Het uitwisselen van vaantjes voor iedere wedstrijd is gebruikelijk.
 17. Officials en spelers die aan het toernooi deelnemen, dienen zelf een verzekering af te sluiten tegen ziekte en ongevallen tijdens hun verblijf in Nederland.
 18. De toernooidirectie is verantwoordelijk voor alle sportieve overeenkomsten in relatie tot het toernooi, als ook voor alle opmerkingen , protesten en klachten. De toernooidirectie zal geen klachten accepteren aangaande beslissingen door de arbitrage.
 19. Alle Televisie- en Radio-rechten behoren toe aan de organisatie.
 20. De  organisatie en V.V. Breskens stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers en bezoekers.